Poplatky za odběr vody ze studny a vypouštění odpadních vod.

Za odběr vody ze studny nebo za vypouštění odpadních vod do toku musí být v určitých případech zaplaceno. Vždy záleží na tom, kolik vody odebíráte nebo vypouštíte. Placení probíhá ve dvou krocích. Nejdříve zálohy, pak doplatky.

Kdo musí platit poplatky?

Poplatky se vztahují na toho, kdo odebírá ze studny nebo z vrtu podzemní vodu

  • v množství větším než 6000 m³ za rok nebo
  • skutečný měsíční odběr je větší než 500 m³ (např. sezónní odběr).

Dále se poplatky vztahují na toho, kdo

  • vypouští odpadní vodu do toku v množství větším než 100 000 m³ za rok nebo
  • vypouští vodu, která nese znečištění větší, než uvádí příloha číslo dvě vodního zákona.

Jak se platí zálohy nebo poplatky?

Zálohy se platí na základě poplatkového hlášení, které vypracujete vy. Vyrovnání probíhá stejným způsobem na základě poplatkového přiznání.

Hlášení nebo přiznání odešlete na příslušný oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (zelená linka pro bezplatné volání 800 011 011). Tam vypracují rozhodnutí o výši platby, pošlou ho vám a celnímu úřadu. Celní úřad vypracuje další papír, na kterém bude uvedeno číslo účtu, výše částky, specifický a variabilní symbol.

Existuje formulář pro zálohové hlášení nebo poplatkové přiznání?

Samozřejmě. Naši zákonodárci jsou skvělí a vymysleli speciální formuláře. Najdete je zde na webu. Velmi příjemné je, že formuláře počítají za vás.

Formulář poplatkového hlášení / poplatkového přiznání za zdroj znečišťování (podle zákona č. 254/2001 Sb.)

Formlář poplatkového hlášení pro výpočet záloh poplatku (za zdroj odběru podzemí vody)

V jakých termínech musí být podáno zálohové hlášení?

Zálohové hlášení se podává jednou ročně, vždy do 15. října.

V jakých termínech musí být podáno poplatkové přiznání?

Poplatkové přiznání se podává jednou ročně, vždy do 15. února následujícího roku.

Platí se zálohy podle skutečností loňského roku?

Pouze zálohy za vypouštění odpadních vod. Zálohy za odběr podzemní vody ze studny nebo z vrtu se platí vždy z celkového maximálního povoleného množství, které je uvedeno v platném rozhodnutí – povolení k odběru.

Jako jsou sazby za odběr podzemní vody?

Sazby za odběr podzemní vody se stanovují podle účelu, ke kterému se voda používá. Pro pitné účely včetně použití na sociálkách je sazba 2 Kč za m³, pro ostatní užití (např. pro technologii, doplňování požární nádrže, zalévání, chlazení apod.) je sazba 3 Kč za m³.

Problém nastává, pokud jste odebrali více vody, než máte povoleno rozhodnutím. Pak je sazba 50 Kč za m³ bez rozdílu.Text připravila ing. Jana Jinková
www.ekoporadce.cz, všechna práva vyhrazena.

Datum poslední změny 11. října 2008.

Kontaktní formulář. Ptejte se online.

Vaše e-mailová adresa

Text Vašeho dotazu